הצהרה רפואית לתקופת הקורונה

בכדי לאפשר למועדון לספק לך שירותי צלילה, עליך לענות על השאלון הבא. שים לב כי כלל הפרטים שימולאו על ידך יישמרו על ידי המועדון ויועברו למשרד הבריאות במידה ויבקש זאת, במקרה של חשש להדבקה במחלת הקורונה.

פרטים אישיים

שאלון רפואי

האם חלית בקורונה מאומתת?
האם חלית במחלה דמויות שפעת בשבועיים האחרונים?
האם חום גופך הוא 38°C ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
האם אתה משתעל?
האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?