תמונת אווירה


Future events

(לא ניתן להירשם יותר)
תאריך 31.03.2020    שעה 22:00-09:00
תאריך 31.03.2020    שעה 20:00-18:00
(נותרו 438 מקומות)
תאריך 02.04.2020    שעה 19:00-18:00
תאריך 03.04.2020    שעה 18:00-16:00
(נותרו 472 מקומות)
תאריך 05.04.2020    שעה 20:00-18:00
תאריך 05.04.2020    שעה 16:00-14:00
תאריך 06.04.2020    שעה 20:00-18:00
תאריך 06.04.2020    שעה 16:00-14:00
תאריך 07.04.2020    שעה 20:00-18:00
תאריך 08.04.2020    שעה 12:00-10:00