מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל פרטיות תנאים
English
שלום אורח, התחבר
תמונת אווירה

חנות

שלום אורח, התחבר

יומן צלילות מאוייר

מחיר לצרכן40 ₪
מחיר לחבר25 ₪

יומן זה כולל דפי רענון צלילה, הנחיות לאיסוף נתונים טרם הצלילה, לתכנון נכון של הצלילה ולהיערכות לתקלות ולמצבי חירום. כמו כן מכיל היומן טבלאות דקומפרסיה, תרשימי הצלה והחייאה, מס' טלפון חיוניים, ועוד. עיקר היומן הם חמישים עמודי רישום צלילות, בהם יכול הצולל לתעד את הצלילות לפרטיהן, כולל שרטוט מסלול הצלילה ורישום כל הנתונים אותם הוא מעוניין לתעד.

49 צלילות

יומן צלילות מאוייר יומן צלילות מאוייר #2