תמונת אווירה

חנות

שלום אורח, התחבר וקבל מחירים מוזלים לחברי ההתאחדות

יומן צלילה מאוייר

מחיר לצרכן40 ₪
מחיר לחבר 25 ₪

יומן זה כולל דפי רענון צלילה, הנחיות לאיסוף נתונים טרם הצלילה, לתכנון נכון של הצלילה ולהיערכות לתקלות ולמצבי חירום. כמו כן מכיל היומן טבלאות דקומפרסיה, תרשימי הצלה והחייאה, מס' טלפון חיוניים, ועוד. עיקר היומן הם חמישים עמודי רישום צלילות, בהם יכול הצולל לתעד את הצלילות לפרטיהן, כולל שרטוט מסלול הצלילה ורישום כל הנתונים אותם הוא מעוניין לתעד.


מוצרים נוספים