Picture atmosphere

תאריך 02.08.2020   יום Sunday   שעה 16:00-20:00
מחיר רגיל ₪25
מחיר לחבר ₪25
לא ניתן יותר להירשם לאירוע - מספר המשתתפים הוגבל

Future events

(לא ניתן להירשם יותר)
תאריך 11.12.2023   יום Monday    שעה 10:30
(לא ניתן להירשם יותר)
תאריך 11.12.2023   יום Monday    שעה 13:00
(נותרו 13 מקומות)
תאריך 15.12.2023   יום Firday    שעה 10:00
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 15.12.2023   יום Firday    שעה 12:30
(נותרו 6 מקומות)
תאריך 16.12.2023   יום Saturday    שעה 10:30
(נותרו 16 מקומות)
תאריך 16.12.2023   יום Saturday    שעה 13:00