צלילת היכרות
הצהרת בריאות ותאום ציפיות

פנה לנציג מועדון הצלילה להמשך הפעילות