צלילת היכרות
הצהרת בריאות ותאום ציפיות

אחד או יותר מהפרטים שמילאת לא מאפשרים לנו להמשיך בתהליך הרישום, פנה בבקשה לנציג מועדון הצלילה.