Picture atmosphere

תאריך 12.03.2020   יום Thursday   שעה 17:00-21:00
מחיר רגיל ₪25
מחיר לחבר ₪25
לא ניתן יותר להירשם לאירוע - מספר המשתתפים הוגבל

Future events

(נותרו 20 מקומות)
תאריך 28.09.2023   יום Thursday    שעה 08:30
(נותרו 16 מקומות)
תאריך 28.09.2023   יום Thursday    שעה 10:30
(נותרו 16 מקומות)
תאריך 29.09.2023   יום Firday    שעה 08:30
(נותרו 20 מקומות)
תאריך 29.09.2023   יום Firday    שעה 10:30
(נותרו 13 מקומות)
תאריך 30.09.2023   יום Saturday    שעה 09:00
(נותרו 16 מקומות)
תאריך 30.09.2023   יום Saturday    שעה 09:00
(נותרו 5 מקומות)
תאריך 30.09.2023   יום Saturday    שעה 11:00
(נותרו 2 מקומות)
תאריך 30.09.2023   יום Saturday    שעה 11:00