Picture atmosphere

תאריך 27.02.2020   יום Thursday   שעה 17:00-21:00
מחיר רגיל ₪25
מחיר לחבר ₪25
לא ניתן יותר להירשם לאירוע - מספר המשתתפים הוגבל

Future events

(נותרו 20 מקומות)
תאריך 23.02.2024   יום Firday    שעה 10:00
(נותרו 13 מקומות)
תאריך 23.02.2024   יום Firday    שעה 12:30
(נותר מקום אחרון)
תאריך 24.02.2024   יום Saturday    שעה 10:30
(נותר מקום אחרון)
תאריך 24.02.2024   יום Saturday    שעה 11:00
(נותרו 16 מקומות)
תאריך 24.02.2024   יום Saturday    שעה 13:00
(נותרו 3 מקומות)
תאריך 24.02.2024   יום Saturday    שעה 13:30