מערכת איתור מיכל

# שם בעל המיכל מספר סידורי שם היצרן בדיקה אחרונה תוקף בדיקה האם נקי מחמצן שם הבודק שם מועדון