מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל פרטיות תנאים
English
שלום אורח, התחבר
דף פנימי - תמונת אווירה

תקנון האתר

תנאים כלליים

 

כללי:

 

 1. התקנון מופנה לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על כן, לשון זכר בתקנון זה כמוהו כלשון נקבה.

 

 1. ההתאחדות הישראלית לצלילה (להלן: "ההתאחדות") היא עמותה רשומה, המאגדת אלפי צוללים החברים בה, אשר מטרתה הינה לפתח, לעודד, לפקח ולארגן פעולות תת מימיות על ענפיהן השונים, לרבות פעולות מחקר, הדרכה, צלילה וצילום ולהוות מוסד גג ארצי לכל הארגונים הישראלים העוסקים בפעולות תת-מימיות. 

 

 1. אתר האינטרנט המופעל ע"י ההתאחדות הישראלית לצלילה, https://www.diving.org.il/ (להלן: "האתר") מאפשר לציבור הצוללים ו/או לחברים הפעילים בהתאחדות להנפיק באמצעותו תעודת צלילה זמנית, לחדש ולהנפיק תעודת צלילה, לרכוש ביטוח צלילה, לשלם דמי חבר בהתאחדות, לרכוש מוצרים שונים ולקבל מידע אינפורמטיבי ביחס לעולם הצלילה.

 

 1. כל אדם אשר עושה שימוש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה, מצהיר כי הנו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

 

 1. ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע”י ההתאחדות. נוסח התקנון המופיע באתר הנו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.

 

שימוש בשירותי האתר

 

 1. באתר קיימים מידע וכן שירותים ומוצרים המוצעים למכירה לציבור הרחב ו/או לחברי ההתאחדות ע"י ההתאחדות ו/או ע"י צדדים שלישיים (להלן: "ספקים").

 

 1. יובהר, כי חלק מהשירותים/ההטבות המוצעים באמצעות האתר ניתנים אך ורק לחברים פעילים בהתאחדות, קרי חברים אשר שילמו את דמי החבר השנתיים שלהם. זיהוי החבר לשם מתן השירות/ ההטבה יעשה באמצעות הזנת מספר ת.ז. של החבר וסיסמה. הסיסמה נשלחת לחבר לכתובת המייל שמסר להתאחדות בעת ההתחברות הראשונה לאתר ו/או במקרה ששכח את הסיסמה.

 

 1. ליד המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר יופיעו, ככל הניתן, פרטי המוצר/ השירות, לרבות תיאורם, עלויותיהם, דרכי תשלום וזמני אספקה.

 

 1. במקרים בהם קיים תקנון למוצר/ שירות אשר נרכש באמצעות האתר, יהיה התקנון הנוסף תקנון קובע.

 

 1. במהלך השימוש בשירותים המוצעים במסגרת האתר נדרש מבצע הפעולה למסור אינפורמציה מזהה ופרטים שונים לרבות - מספר ת.ז., שם, מספר טלפון, כתובת, תא דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכיו"ב.

 

 1. ההתאחדות עשויה להעביר מידע מזהה ביחס למבצע הפעולה באתר (שם, מספר ת.ז., מספר טלפון וכו') על מנת לאפשר את מימוש השירות המבוקש באתרי הספקים ובתי העסק המציעים את השירות/ הטבה/ מוצר ומבצע הפעולה נותן בזאת את הסכמתו לכך. חרף האמור, מובהר, כי ההתאחדות תעביר את המידע אך ורק לצרכי מימוש השירות המבוקש. מעבר לכך, ההתאחדות תשמור על המידע שנמסר לה בהתאם להוראות החוק.

 

 1. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטיו של מבצע הפעולה יועברו, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן, למחשב עיבוד הנתונים של ההתאחדות. רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהווה ראיה לכאורה לאמור בהן.

 

אחריות

 

 1. האתר בכללותו ובכלל זה כל המידע המופיע בו, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות מבצעי הפעולות כפי שהם (as is).

 

 1. חלק מהמוצרים/ השירותים שבאתר מוצעים ע"י צדדים שלישיים/ ספקים. המידע לגבי אותם מוצרים/ שירותים נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים התחייבו כלפי ההתאחדות והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. ההתאחדות אינה ערבה לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.

 

 1. ההתאחדות אינה אחראית לטיבם ו/או לאיכותם של מוצרים/ שירותים אשר אינם מסופקים ישירות על ידה. אין התחייבות מצד ההתאחדות למחיר הזול ביותר, או למחיר כלשהו ביחס למוצר/ שירות ו/או הטבה מסוימים. עוד מובהר כי מדיניות הביטולים של רכישת המוצרים/ההטבות נקבעת על ידי הספקים ובתי העסק, ובאחריותם הבלעדית.

 

בעלות ושמירת זכויות

 1. כל הדפים המצויים באתר, היצירות והמידע הם רכושה של ההתאחדות ו/או רכושם של אחרים, אשר התירו להתאחדות לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ומן היצירות ללא הסכמתה המפורשת של ההתאחדות.

 

 1. הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 

 

 

מידע נאסף

 

 1. אתר האינטרנט הינו אתר מאובטח בפרוטוקול מוצפן באמצעים מתקדמים ביותר.

 

 1. כל הנתונים שימסור אדם אשר עושה שימוש באתר להתאחדות ו/או לצד שלישי באמצעות האתר עשויים להירשם ע"י ההתאחדות, ויהוו נכס של ההתאחדות. בקשה ההתאחדות לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. ההתאחדות נוקטת בכל צעדים הנדרשים בחוק לשם אבטחת המידע האמור והשימוש בו.

 

 1. אתר האינטרנט של ההתאחדות משתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת 'קוקיז' (Cookies) ואמצעים נוספים. 

 

 1. ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיימסר לה באמצעות האתר לצרכים סטטיסטיים.

 

חילוקי דעות

 

 1. מוסכם ומוצהר כי הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהשימוש באתר תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ת"א- יפו בלבד.

 

 

חולצת טריקו נוסטלגית!
עכשיו בחנות!
חולצת טריקו נוסטלגית!
חזר למלאי! חולצת טריקו קצרה עם לוגו הדג היהודי צבע לבן מידות 16, S-3XL
לרכישה ולמידע נוסף >
רכישת ביטוח צלילה + תשלום דמי חבר הכל במקום אחד
ביטוח צלילה!
רכישת ביטוח צלילה + תשלום דמי חבר הכל במקום אחד
ההתאחדות הישראלית לצלילה רואה בביטוח הצלילה את אחד מהשירותים החשובים שביכולתה לספק לחברי ההתאחדות. זכרו שכשאתם רוכשים ביטוח צלילה דרך ההתאחדות הישראלים לצלילה אתם תורמים לפיתוח ענף הצלילה
לרכישת ביטוח צלילה או תשלום דמי חבר >