מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל פרטיות תנאים
English
שלום אורח, התחבר
תמונת אווירה

חנות

שלום אורח, התחבר

יומן צלילות טכני

מחיר לצרכן90 ₪
מחיר לחבר75 ₪

חובה לכל צולל טכני. יומן זה, המהווה חלק מערכת קורס צולל טכני, מכיל דפי רישום צלילות מפורטים, המאפשרים לצולל לתעד את נתוני צלילתו ואת הציוד והתערובות בהם השתמש.