אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

B.D.A- 6
19/06/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
ASO573850
05/2010
06/2017
ללא
3000 PSI
אלומיניום
כן
19/06/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379