אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אייל פונדק
17/10/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
0.9 ליטר
DI5258
03/2019
03/2019
צהוב
207 אט'
אלומיניום
כן
17/10/2020
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406