אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מקסים
07/01/2020
Luxfer
Paintball
בדיקה ויזואלית
0
11.3
P255816
05/1996
01/2019
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
07/01/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379