אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
19/06/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
3 Liter
131/ 8002 /03
01/2003
05/2018
לבן
232 BAR
פלדה
כן
19/06/2020
מיכל מדלל למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381