אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
18/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
95-101-032
05/1995
11/2015
לבן
232
פלדה
מיכל פלדה 15L משנת 95. נצבע בעבר בצבע לא מתאים, חלודה מקיפה פנימית וחיצונית. המיכל במצב ירוד ולכן נפסל
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380