אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכס קוקס
21/05/2020
LUXFER
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12L
P350977
01/2019
01/2019
ללא
3000 PSI
אלומיניום
כן
21/05/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379