אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 19
16/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P388003
03/2012
12/2016
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
16/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395