אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חזי לוי
23/11/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
12/1425/085
06/2012
03/2017
צהוב
232BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית
כן
23/11/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395