אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלי מאור
19/09/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12
F0C023
11/2012
09/2020
לבן
232
פלדה
כן
19/09/2021
כן

בוריס מלצב
צוללי הדרום
32395