אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 010
26/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
100Cf
UT14790
01/1990
11/2019
תכלת
3300PSI
אלומיניום
כן
26/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393