אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מיכאל גולדשטיין
03/06/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12 LITER
PZN105
05/2017
05/2017
לבן
230 BAR
פלדה
מגף
כן
03/06/2021
חלק מסט דאבלים
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381