אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

B.D.A- 1
19/06/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
ASO627155
09/2011
06/2017
ללא
3000 PSI
אלומיניום
כן
19/06/2021
DIN 250**
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379