אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שרון מארקשטיין
20/08/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
17/0402/040
03/2017
03/2017
צהוב
232BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית
כן
20/08/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395