אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניר צמח
07/09/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
3 ליטר
ZKM062
07/2016
07/2016
שחור
300 אט
פלדה
כן
07/09/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406