אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איציק קבסו
11/05/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
CC526223
06/2019
06/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
11/05/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395