אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ז'אן-פול אתיה
04/05/2020
MANNESMANN
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12 ליטר
0014099434
08/2017
08/2017
צהוב
230 אט
פלדה
רשת, מגף, ידית
כן
04/05/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406