אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ערן רוזן E84
26/10/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
15
00-095-094
02/2001
11/2015
אפור
200 BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
26/10/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383