אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יחיאל פרץ
06/11/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
80CF
AS120445
11/1996
03/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
06/11/2020
הוסר צבע מקורי בעבר
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381