אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 11
08/03/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
AS0627180
11/2009
01/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
08/03/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395