אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חברת החשמל
06/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15 ליטר
15/0358/069
02/2015
02/2015
שחור
200 אט
פלדה
מגף
כל פנים המיכל מלא בקורוזיה קשה שלא ניתנת לניקוי
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406