אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גיא גלעד
17/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
s80
CC599963
09/2020
09/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
17/11/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395