אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

DANY MICHAELIS
26/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
CC526224
06/2019
06/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
26/12/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395