אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניר צמח
22/11/2020
MES
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
7 ליטר
00006165
04/2017
04/2017
אפור
200 אט
אלומיניום
פקק ברז
כן
22/11/2021
ברז ימין
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406