אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ערן רוזן E40 - מיכל בלאווט
03/06/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
S 40
BI0004285
08/2003
05/2020
אפור טבעי
3000 PSI
אלומיניום
כן
03/06/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383