אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יוסי לוזון
08/07/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
2L
XWV007
01/2015
05/2019
שחור
232BAR
פלדה
כן
08/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395