אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רואי ליברמן
27/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
4.3 ליטר
UW3046
07/2014
05/2020
כסוף
207 אט
אלומיניום
כן
27/07/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406