אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ - רוח צפונית
05/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S080
AS252857M40
08/2000
06/2020
שחור
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380