אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 11
17/11/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15.0 Liter
11/0621/195
03/2011
06/2016
שחור
15.0 Liter
פלדה
מגף
כן
17/11/2020
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381