אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
30/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S080
P339884
06/2018
06/2018
צהוב
207 bar
אלומיניום
לא
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381