אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
01/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S080
P789171
07/2007
07/2020
אלומניום
207bar
אלומיניום
כן
01/12/2021
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381