אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלומי פלניצקי
28/10/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80cf
P705320
01/2006
05/2017
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
28/10/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381