אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 52
16/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S50
R3701
06/2017
06/2017
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
16/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395