אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ אקווה דורה
17/08/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S50
GL0000204
05/2009
11/2017
צהוב
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380