אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גל אמיר
11/12/2020
Metal Impact
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
CC599907
09/2020
09/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
11/12/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395