אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
14/07/2019
Vítkovice
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 Liter
13630059
07/2016
07/2016
לבן
230 BAR
פלדה
כן
14/07/2020
מיכל חמצן למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381