אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1007
04/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63cf
BJ0052195
08/2016
08/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
04/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381