אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 702
04/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
50cf
R101507
04/2016
04/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
לא
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381