אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
04/12/2020
WINNER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
11.1
SN2055
09/2020
09/2020
כסוף
207
אלומיניום
פקק ברז
לא
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371