אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יורם טל
02/08/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
15
10/0693
03/2010
05/2016
אפור
200
פלדה
רשת, מגף, ידית
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380